Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

SMATSA doo je posvećena dostizanju i održavanju visokog nivoa obezbeđivanja u okviru svih poslovnih aktivnosti i realizuje se kroz razvoj i primenu sistema upravljanja obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu (Security Management System, SeMS), koji je deo integrisanog menadžment sistema kompanije, a kojim se postiže zaštita infrastrukture, objekata i sistema, osoblja, operativnih podataka i komunikacionih tehnologija od radnji nezakonitog ometanja.

Mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u SMATSA doo sprovode se u skladu sa domaćim zakonima, podzakonskim aktima država osnivača i Nacionalnim programom za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Republike Srbije i Nacionalnim programom bezbjednsti vazdušnog saobraćaja Crne Gore, kao i standardima obezbeđivanja Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske unije.

U SMATSA doo obezbeđivanje u vazduhoplovstvu uključuje sve zaposlene i u cilju razvoja kulture obezbeđivanja u vazduhoplovstvu zaposlenima se redovno dostavljaju informacije u vezi sa obezbeđivanjem i organizuju se obuke za zaposlene u skladu sa zaduženjima, a zaposleni se ohrabruju i motivišu za dostavljanje povratnih informacija u vezi sa obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu.

Info centar SMATSA

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije

20oktobar

Ministar Momirović u poseti Kontroli letenja Srbije i Crne Gore

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je…

Detaljnije

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije