Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

SMATSA doo je posvećena dostizanju i održavanju visokog nivoa obezbeđivanja u okviru svih poslovnih aktivnosti i realizuje se kroz razvoj i primenu sistema upravljanja obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu (Security Management System, SeMS), koji je deo integrisanog menadžment sistema kompanije, a kojim se postiže zaštita infrastrukture, objekata i sistema, osoblja, operativnih podataka i komunikacionih tehnologija od radnji nezakonitog ometanja.

Mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u SMATSA doo sprovode se u skladu sa domaćim zakonima, podzakonskim aktima država osnivača i Nacionalnim programom za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Republike Srbije i Nacionalnim programom bezbjednsti vazdušnog saobraćaja Crne Gore, kao i standardima obezbeđivanja Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske unije.

U SMATSA doo obezbeđivanje u vazduhoplovstvu uključuje sve zaposlene i u cilju razvoja kulture obezbeđivanja u vazduhoplovstvu zaposlenima se redovno dostavljaju informacije u vezi sa obezbeđivanjem i organizuju se obuke za zaposlene u skladu sa zaduženjima, a zaposleni se ohrabruju i motivišu za dostavljanje povratnih informacija u vezi sa obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu.

Info centar SMATSA

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije