Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

SMATSA doo je posvećena dostizanju i održavanju visokog nivoa obezbeđivanja u okviru svih poslovnih aktivnosti i realizuje se kroz razvoj i primenu sistema upravljanja obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu (Security Management System, SeMS), koji je deo integrisanog menadžment sistema kompanije, a kojim se postiže zaštita infrastrukture, objekata i sistema, osoblja, operativnih podataka i komunikacionih tehnologija od radnji nezakonitog ometanja.

Mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u SMATSA doo sprovode se u skladu sa domaćim zakonima, podzakonskim aktima država osnivača i Nacionalnim programom za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Republike Srbije i Nacionalnim programom bezbjednsti vazdušnog saobraćaja Crne Gore, kao i standardima obezbeđivanja Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske unije.

U SMATSA doo obezbeđivanje u vazduhoplovstvu uključuje sve zaposlene i u cilju razvoja kulture obezbeđivanja u vazduhoplovstvu zaposlenima se redovno dostavljaju informacije u vezi sa obezbeđivanjem i organizuju se obuke za zaposlene u skladu sa zaduženjima, a zaposleni se ohrabruju i motivišu za dostavljanje povratnih informacija u vezi sa obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu.

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije