Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

SMATSA doo je posvećena dostizanju i održavanju visokog nivoa obezbeđivanja u okviru svih poslovnih aktivnosti i realizuje se kroz razvoj i primenu sistema upravljanja obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu (Security Management System, SeMS), koji je deo integrisanog menadžment sistema kompanije, a kojim se postiže zaštita infrastrukture, objekata i sistema, osoblja, operativnih podataka i komunikacionih tehnologija od radnji nezakonitog ometanja.

Mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u SMATSA doo sprovode se u skladu sa domaćim zakonima, podzakonskim aktima država osnivača i Nacionalnim programom za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Republike Srbije i Nacionalnim programom bezbjednsti vazdušnog saobraćaja Crne Gore, kao i standardima obezbeđivanja Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske konferencija civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske unije.

U SMATSA doo obezbeđivanje u vazduhoplovstvu uključuje sve zaposlene i u cilju razvoja kulture obezbeđivanja u vazduhoplovstvu zaposlenima se redovno dostavljaju informacije u vezi sa obezbeđivanjem i organizuju se obuke za zaposlene u skladu sa zaduženjima, a zaposleni se ohrabruju i motivišu za dostavljanje povratnih informacija u vezi sa obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu.

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije