Bezbednost i zdravlje na radu

Jedan od osnovnih ciljeva SMATSA doo je dostizanje visokih standarda bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i drugih zainteresovanih strana što se postiže stalnim usaglašavanjem sa svim zakonskim zahtevima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, eliminisanjem ili svođenjem na minimum rizika od povrede na radu i profesionalnih oboljenja kroz inicijalnu i periodičnu procenu rizika i određivanje adekvatnih mera zaštite.

SMATSA doo obezbeđuje sve neophodne uslove i sredstva, ljudske i finansijske resurse za nesmetano funkcionisanje i konstantno unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu.

SMATSA doo razvija svest zaposlenih u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu kroz stalno informisanje i obuku zaposlenih sa ciljem sprečavanja nebezbednih situacija i pravilne primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Info centar SMATSA

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije