Bezbednost i zdravlje na radu

Jedan od osnovnih ciljeva SMATSA doo je dostizanje visokih standarda bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i drugih zainteresovanih strana što se postiže stalnim usaglašavanjem sa svim zakonskim zahtevima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, eliminisanjem ili svođenjem na minimum rizika od povrede na radu i profesionalnih oboljenja kroz inicijalnu i periodičnu procenu rizika i određivanje adekvatnih mera zaštite.

SMATSA doo obezbeđuje sve neophodne uslove i sredstva, ljudske i finansijske resurse za nesmetano funkcionisanje i konstantno unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu.

SMATSA doo razvija svest zaposlenih u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu kroz stalno informisanje i obuku zaposlenih sa ciljem sprečavanja nebezbednih situacija i pravilne primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Info centar SMATSA

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije