Bezbednost i zdravlje na radu

Jedan od osnovnih ciljeva SMATSA doo je dostizanje visokih standarda bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i drugih zainteresovanih strana što se postiže stalnim usaglašavanjem sa svim zakonskim zahtevima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, eliminisanjem ili svođenjem na minimum rizika od povrede na radu i profesionalnih oboljenja kroz inicijalnu i periodičnu procenu rizika i određivanje adekvatnih mera zaštite.

SMATSA doo obezbeđuje sve neophodne uslove i sredstva, ljudske i finansijske resurse za nesmetano funkcionisanje i konstantno unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu.

SMATSA doo razvija svest zaposlenih u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu kroz stalno informisanje i obuku zaposlenih sa ciljem sprečavanja nebezbednih situacija i pravilne primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Info centar SMATSA

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije

20oktobar

Ministar Momirović u poseti Kontroli letenja Srbije i Crne Gore

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je…

Detaljnije

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije