Позив заинтересованима за рад у ваздухопловној техници

Ваздухопловно-техничко особље контроле летења се бави имплементацијом и одржавањем техничких система контроле летења у домену телекомуникација, земаљских радио-навигационих система, метеоролошких система, аутоматских система контроле летења, радарских система и електроенергетике.

Основна задужења ваздухопловно-техничког особља су:

  • Одржавање техничких система контроле летења које подразумева непрекидни надзор 24/7, редовне прегледе, корективно одржавање, дијагностику и отклањање отказа и нерегуларности у раду, израду одговарајућих процедура, упутстава, безбедносне документације и извештавање;
  • Модернизација система и увођење нових технологија које прате генералне трендове развоја у ваздухопловству и динамичан раст ваздушног саобраћаја и усклађивање са домаћим и међународним стандардима, прописима и препорукама;
  • Континуирано обучавање у земљи и иностранству, верификација нових система у фабричком окружењу и на локацији пре имплементације;
  • Израда предлога и планова модернизације система контроле летења, техничких решења, пројектних задатака и техничких спецификација;
  • Анализа рада техничких система, израђивање предлога за унапређење, модификација параметара и конфигурисање у оперативном окружењу;
  • Сарадња са суседним центрима контроле летења и учешће у раду група формираних од стране међународних организација (ICAO, Eurocontrol).

 

Уколико имате завршен електротехнички факултет (интегрисане мастер академске студије), вишу или средњу школу електротехничког усмерења, активно користите енглески језик, одговорни сте, посвећени послу, спремни да учите и радите у динамичном окружењу и желите да ваша радна биографија буде унета у базу биографија SMATSA за потребе процеса селекције за радна места ваздухопловно-техничког особља у SMATSA, можете је послати на мејл адресе hum@smatsa.rs и kl@smatsa.rs.

Инфо центар SMATSA

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније