Direktor SMATSA Predrag Jovanović na konferenciji Gate One

U Budimpešti održan sastanak kontrola letenja Centralne i Jugoistočne Evrope

Direktor SMATSA Predrag Jovanović na konferenciji Gate One

15.05.2018

Direktori pružalaca usluga kontrole letenja Gate One udruženja, koga čine kontrole letenja Centralne i Jugoistočne Evrope, sastali su se 11. maja ove godine u Budimpešti na redovnoj godišnjoj konferenciji. Na konferenciji je učestvovao i direktor SMATSA, g. Predrag Jovanović.

Na sastanku su razmenjena mišljenja i usaglašeni stavovi povodom značajnih aktuelnih tema vezanih za standarde i poslovanje kontrola letenja u Evropi.

Posebno su u fokusu bile teme vezane za način poslovanja kontrola letenja u periodu 2020-2025. godina i uvođenje modernih digitalnih tehnologija i standarda koje proizilaze iz zahteva Jedinstvenog evropskog neba (SES-Singele European Sky). Na konferenciji je postignut značajan nivo usaglašenosti učesnika u odnosu na aktuelna pitanja.