SEAFRA koncept

Prvo evropsko 4-državno slobodno planiranje leta (FRA) noću

SEAFRA koncept

28.09.2015

Koncept slobodnog planiranja leta – SEAFRA koncept

Dana 30. aprila 2015. godine, tri pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSP) – (SMATSA, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i BHANSA), odgovorni za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi u vazdušnom prostoru četiri države – Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ponudili su korisnicima vazdušnog prostora mogućnost planiranja i izvršenja letova koje nije ograničeno državnim granicama ili granicama zone odgovornosti (AoR), putem primene prekograničnog slobodnog planiranja ruta –  Free Route Airspace (FRA) – South-East Axis Free Route Airspace (SEAFRA) Slobodno planiranje leta po jugoistočnoj osi noću – iznad nivoa FL325.

Pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi koji u ovome učestvuju zadovoljni su rezultatima prvog koncepta evropskog FRA koji se sprovodi iznad teritorija četiri države, od kojih su dve pripadnice FAB CE (Hrvatska i Bosna i Hercegovina) sa Srbijom i Crnom Gorom koje nisu deo FAB inicijative, dokazujući da je takva saradnja moguća i može biti od koristi za sve zainteresovane strane.

Ideju FRA tako velikih razmera inicirali su ATM eksperti pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSP) odgovornih za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi u različitim zemljama sa zajedničkim ciljem da se poboljša, s jedne strane, bezbednost i efikasnost pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju, a s druge strane, zaštita životne sredine, smanjenjem potrošnje goriva, emisije CO2 i oksida azota. Važno je naglasiti da su aktivnosti vezane za SEAFRA sprovedene u skladu sa Regulativom 716/2014, tj. 7 godina pre planiranog datuma za neograničeno slobodno korišćenje vazdušnog prostora preko 9000m iznad Evrope – 1. januara 2022. godine.

S obzirom da je pažljivo planiran i vođen, a imajući na umu da svi pomenuti pružaoci usluga imaju implementirane različite sisteme upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM), projekat SEAFRA inicirao je implementaciju koncepta prekograničnih FRA tokom noćnih časova kada je saobraćaj manje intenzivan (23.00 – 05.00 UTC zimsko vreme i 22.00 – 04.00 UTC letnje vreme).

Ovaj projekat je jedan od ključnih poboljšanja u okviru inicijative EU o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba bez obzira na granice između država pa čak i FAB-ova, koji ima za cilj da unapredi bezbednost i efikasnost, i da poveća kapacitet vazdušnog saobraćaja u Evropi.

 

Za medijska pitanja kontaktirati:

Srđan Predojević

Predstavnik za odnose sa medijima

Email: srdjan.predojevic@smatsa.rs

Marina Halužan

Savetnik za odnose za javnošću i informisanje

Email: marina.haluzan@crocontrol.hr