Učešće SMATSA na CANSO EC3 sastanku

CANSO sastanak u Briselu

Učešće SMATSA na CANSO EC3 sastanku

28.05.2018

U četvrtak, 23. maja ove godine u Briselu održan je 64. redovni sastanak  EC3  Komiteta evropske kancelarije Organizacije civilnih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi CANSO  (Civil Air Navigation Services Organization). EC3 Komitet (European CANSO CEO Committee), okuplja direktore pružalaca usluge kontrole letenja u Evropi. Sastanku su prisustvovali Predrag Jovanović, direktor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore i Nenad Šakić, direktor sektora ATM.

Sastanak je bio posvećen aktuelnim temama iz domena planova poslovanja provajdera usluga kontrole letenja, sa posebnim fokusom na studiju nove arhitekture vazdušnog prostora Evrope, koju izrađuje SEASAR Joint Undertaking.

Studija se na osnovu zahteva Evropske Komisije fokusira na mogućnosti reorganizacije vazdušnog prostora ECAC država kroz dalju modernizaciju i digitalizaciju vazduhoplovnih sistema sa ciljem racionalizacije troškova, i uvođenja potpuno novih tehnologija operativnog rada i poslovanja svih vazduhoplovnih aktera u periodu 2030-2035. godine.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi. Razmatrani su i redovni finansijski, kadrovski i organizacioni izveštaji iz domena poslovanja evropske kancelarije CANSO.

Nisu izostale ni pripreme i zauzimanje zajedničkih stavova evropskih provajdera za predstojeći globalni CANSO samit, koji će se održati sredinom juna ove godine u Bangkoku.