Direktor SMATSA Predrag Jovanović na sastanku Gate One platforme

Uspešan sastanak direktora kontrola letenja udruženih u platformu GATE ONE rezultovao unapređenjem saradnje vodećih regionalnih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi

Direktor SMATSA Predrag Jovanović na sastanku Gate One platforme

09.12.2019

09.-10. decembar 2019 – Direktori 13 pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi Centralne i Jugoistočne Evrope, članova Gate One platforme, sastali su se u Sofiji radi razmene mišljenja i dogovora oko strateških ciljeva i programa rada Gate One u kontekstu promena vezanih za regulativu Jedinstvenog Evropskog Neba, planiranih u narednim godinama. Direktor SMATSA je tokom učešća na sastanku podržao Gate One u nastojanjima da nivo saradnje i program rada Gate One bude podignut na viši nivo i da se u kontekstu promena koje se u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem planiraju narednih godina, ojača pozicija regionalnih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, uključujući i SMATSA.

Tokom sastanka postignuta je saglasnost u pogledu jačanja strateške pozicije Gate One udruženja na evropskoj sceni i načinu saradnje. Novi nivo saradnje i povezivanja unutar Gate One će imati operativne koristi za sve članove i voditi ka ispunjenju zahteva Jedinstvenog Evropskog Neba kroz realizaciju operativnih koristi za članove Gate One i jačanja ključne uloge Gate One u procesu donošenja odluka u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem u Evropi.

Ispred svih učesnika sastanka predsedavajući Gate One je posebno naglasio: “Gate One regionalna platforma za saradnju predstavlja osnovu našeg zajedničkog uspeha. Dok teku pripreme za buduće izazove i dok se razrađuju novi koncepti upravljanja vazdušnim saobraćajem i razvijaju modeli poslovanja kontrola letenja za nastupajuću dekadu, saradnja između provajdera nikada nije bila značajnija. Program rada Gate One za 2020. godinu omogućava posvećivanje pažnje pitanjima krize kapaciteta sistema kontrole letenja i jačanje strateške pozicije Gate One u koordinaciji sa Evropskim udruženjem kontrola letenja CANSO Europe.”

Na sastanku u Sofiji je postignut dogovor u vezi Gate One Akcionog plana za 2020. godinu. Plan ističe značaj izglasavanja zajedničke pozicije članova u odnosu na preovlađujuća aktuelna pitanja, kao što su novi koncepti upravljanja vazdušnim saobraćajem, novi poslovni modeli pružalaca usluga vazduhoplovnih podataka (Air Traffic Data Service Providers), buduća finansijsko-ekonomska regulativa za pružaoce usluga u vazdušnoj plovidbi, odnosno budući zahtevi Jedinstvenog Evropskog Neba.